Arabulucu Avukat | Arabuluculuk – Türkiye'de özel hukuk uyuşmazlıklarındaki Arabuluculuk uygulamaları

Arabulucu Avukat | Arabuluculuk

Arabuluculuk Fiyatları

3 Ağustos 2016

016 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Amaç, konu ve kapsam

MADDE 1 – (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda, 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 26/1/2013 tarihli ve 28540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ve bu Tarife hükümleri uygulanır.

Arabulucu

3 Ağustos 2016

Arabuluculuk, hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir “Alternatif uyuşmazlık çözümü” (ADR) yöntemidir. Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri bir yöntemdir.

Arabulucu Avukat

ARABULUCULUK DAVASI ARŞİVİNE GÖZ ATIN

Hukuki açıdan yaşadığınız sorunlarınızı ve sorularınıza ön bilgilendirme amaçlı
yazdığımız geniş kapsamlı makale arşivimiz ile sizde arabuluculuk konusuda bilgi edinin..

Tıklayın

Hangi uyuşmazlıklarda arabulucuya gidilebilecek?

3 Ağustos 2016

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na göre arabuluculuğa ancak tarafların sulh olabileceği, hakkından vazgeçmesi ve iddiaları kabul etmesinin mümkün olduğu ve bir mahkeme kararının gerekmediği hallerde başvurulabilecek. Örneğin tarafların boşanabilmesi ve çocuğun velayeti için mutlaka bir mahkeme kararı gerektiğinden taraflar bu gibi konuları arabulucuya götüremeyecekler. Yine uyuşmazlık aile içi şiddetten kaynaklanıyor ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nda uzlaşma kapsamında sayılan suçlardan değilse o olay arabuluculuğa uygun olmayacak

Arabuluculuk Nedir ?

3 Ağustos 2016

Arabuluculuk, hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir “Alternatif uyuşmazlık çözümü” (ADR) yöntemidir. Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri bir yöntemdir.

Avukatların dışında başka meslekten bireylerin arabuluculuk yapabilmeleri mümkün mü?

3 Ağustos 2016

Türkiye’de arabulucu olabilmek için Türk vatandaşı olmak, mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu olmak, tam ehliyetli olmak, kasten işlenmiş bir suçtan mahkûm olmamak, arabuluculuk eğitimini tamamlamak ve Bakanlıkça yapılan yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olmak gerekir. Görüldüğü gibi hukuk fakültesi mezunu olmayanlar arabuluculuk yapamazlar. Sadece beş yıllık mesleki tecrübeye sahip hukuk fakültesi mezunları arabuluculuk yapabilirler. Hukuk fakültesi mezunları, örneğin müfettiş, uzman, avukat, hâkim, savcı olabileceklerinden bu gibi mesleklerde beş yıllık tecrübe kazananlar arabuluculuk eğitimi alabilir ve sınava başvurabilirler.

Arabulucu Avukat

ARABULUCULUK DAVASI ARŞİVİNE GÖZ ATIN

Hukuki açıdan yaşadığınız sorunlarınızı ve sorularınıza ön bilgilendirme amaçlı
yazdığımız geniş kapsamlı makale arşivimiz ile sizde arabuluculuk konusuda bilgi edinin..

Tıklayın

Arabulucu kimdir?

Arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişiyi ifade eder.Arabuluculuk mesleğini resmi olarak ancak, Arabuluculuk Siciline kayıtlı olan hukukçular icra edebilir. Arabuluculuk siciline kayıt olabilmek için öncelikle, mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu olmak gerekmektedir. Bu niteliğe sahip olanlar; Kanun ve Yönetmelikte belirtilen şekillerde, yetkili eğitim kurumlarında eğitim almaları ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmaları gerekmektedir.

Arabuluculuk Ücreti Ne Kadardır ?
  1. Taraflar, aralarında bu ücret ve masraflardan hangi tarafın hangi oranda sorumlu olacağını da kararlaştırabilirler. Ancak taraflar böyle bir karara varmamışlarsa; Arabuluculuk ücreti, Adalet Bakanlığı Tarafından

    Devamı...!

Arabuluculuk hangi konularda mümkündür ?
  1. Tarafların, üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden kaynaklanan özel hukuk uyuşmazlıklar Arabuluculuğa elverişlidir. Bu bağlamda İş Hukukuna, Ticaret Hukukuna, Kira Hukukuna, Tüketici Hukukuna vs.

    Devamı...!

Arabuluculuk Anlaşma Tutanağı Nedir ?
  1. Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflar anlaştıkları, anlaşamadıkları veya arabuluculuk faaliyetinin nasıl sonuçlandığını Arabulucunun hazırlayacağı ve imzalayacağı bir tutanak ile belgelendirirler. Bu tutanağa, arabuluculuk anlaşma tutanağı denir.

    Devamı...!

İLETİŞİM FORMU

İletişim Formu

https://ilkayuyarkaba.av.tr | Avukat | İş Hukuku Avukatı | Anlaşmalı Boşanma | Tapu İptal Davası | Velayet | Tenkis Davası | Tanıma Tenfiz |